Project Description

INSTALACIJE S OPTIČKIM ILUZIJAMA UGRAĐENE U NIŠE ILI POSTAVLJENE KAO POSTAMENTI U PROSTORU

Rubinova vaza

I u ovoj vazi možete držati cvijeće, ali to bi bila šteta kad je njen puni potencijal ostvariv tek u Muzeju iluzija. Zarotirajte je i otkrijte koliko lica skriva!