Poljana Zemaljskog Odbora 2, 23000 Zadar, Hrvatska, T. +385 23 316 803, M. +385 97 678 4575|zadar@muzejiluzija.hr

Rubinova vaza

Project Description

INSTALACIJE S OPTIČKIM ILUZIJAMA UGRAĐENE U NIŠE ILI POSTAVLJENE KAO POSTAMENTI U PROSTORU

Rubinova vaza

I u ovoj vazi možete držati cvijeće, ali to bi bila šteta kad je njen puni potencijal ostvariv tek u Muzeju iluzija. Zarotirajte je i otkrijte koliko lica skriva!